تنسورفلو

تنسورفلو-Tensorflow یک کتابخانه متن باز که توسط گوگل ارائه، پشتیبانی و توسعه داده می شود. تنسورفلو با ساختار ریاضی خود یک ابزار مناسب برای DataFlow است. شما در Tensorflow می توانید یک گراف محاسباتی ساده تا پیچیده را به دلخواه ایجاد کنید و خروجی پردازش خود را ببینید. Tensorflow برای یادگیری عمیق فوق العاده است.